Ważne informacje

Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej Wam Osoby:

I.

W domu:
1. Lekarz pogotowia lub rodzinny powinien stwierdzić zgon, następnie udajemy się do lekarza rodzinnego aby wystawił Kartę Zgonu.

W szpitalu:
1. Kartę zgonu wystawi lekarz prowadzący.

W hospicjum:
1. Kartę zgonu wystawi lekarz prowadzący.

Nieszczęśliwy wypadek – obecność policji/prokuratora:
1. Sprawą zajmuje się prokuratura, konieczna będzie sekcja zwłok lub też jej odstąpienie. Udajemy się do prokuratury w celu wydania zezwolenia na pochowanie zwłok.
Kartę zgonu odbiera nasza Firma w miejscu wykonania sekcji.

II.

Z Kartą zgonu, ( Kartą statystyczną ), dowodem osobistym Osoby zmarłej i swoim kierujemy się do Urzędu Stanu Cywilnego – w miejscowości gdzie nastąpił zgon. Będą również potrzebne informacje o Osobie zmarłej:

stan cywilny
data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego
nazwisko rodowe matki Osoby zmarłej

Na podstawie tej dokumentacji uzyskamy Akt Zgonu.

W każdym z tych przypadków i jakimkolwiek innym, tylko Najbliżsi decydują o wyborze Firmy pogrzebowej, niezależnie czy osoba zmarła w szpitalu, który ma podpisaną umowę z wybraną firmą, czy był to nieszczęśliwy wypadek, a prokuratura ma podpisaną umowę z wybraną firmą – o tym zawsze decydują Najbliżsi.

DO URZĘDU STANU CYWILNEGO ZAWSZE KIERUJEMY SIĘ W MIEJSCU GDZIE OSOBA ZMARŁA – NIE SUGERUJEMY SIĘ MIEJSCEM ZAMELDOWANIA  !!